Cung Ứng Nhân Lực

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 01/06/2016 10:54:04
Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nêu có sô thuê GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thảng (đối với trường h..
Ngày đăng tin : 22/06/2016 05:26:52
CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Hiện nay, quản trị nhân lực là khoa học về quản lý con người dựa trên niềm tin cho rằng nhân lực đóng vai trò quan trọng bậc nhất tới sự thành công lâu dài của tổ chức. Lập kế hoạch nguồn nhân lực là một trong những nội dung cơ bản nhất của quá trình quản trị nhân lực vì nhờ công tác này mà các n..

BACK TO TOP