Kiểm Tra Giám Sát Kế Toán

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 20/06/2016 10:08:59
Kế toán quản trị
Kế toán quản trị Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản t..

BACK TO TOP