Lập Hồ Sơ Khai Thuế

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 20/06/2016 01:12:18
HỒ SƠ KHAI THUẾ
Đối với mỗi doanh nghiệp, việc kê khai nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng  năm là vô cùng cần thiết. Đó không chỉ là việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật mà còn phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp qua mỗi thời kỳ. HỒ SƠ KHAI THUẾ bao gồm những gì? Thời hạn nộp..
Ngày đăng tin : 20/06/2016 01:12:27
THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ VÀ NỘP TIỀN THUẾ
THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ VÀ NỘP TIỀN THUẾ Theo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC, THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ như sau: THUẾ KỲ KÊ KHAI THỜI HẠN Thuế môn bài Năm - Ngày cuối cùng của tháng bắ..
Ngày đăng tin : 27/06/2016 12:16:22
HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU
Theo sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều. Nhưng liệu các doanh nghiệp đã nắm được đầy đủ các quy định cũng như biết cách chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế. Nhằm tiếp kiệm chi phí cũng như công sức của doanh nghiệp. KIM AN TAX chúng tôi xin chia sẻ kinh..

BACK TO TOP