THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ VÀ NỘP TIỀN THUẾ

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ VÀ NỘP TIỀN THUẾ

Theo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC, THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ như sau:

THUẾ

KỲ KÊ KHAI

THỜI HẠN

Thuế môn bài

Năm

- Ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đối với DN mới thành lập

- Chậm nhất là ngày 30/01 áp dụng đối với DN đang hoạt động (lưu ý: chỉ cần nộp tiền thuế)

- Nộp chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Thuế GTGT/ Thuế TNCN/ Thuế TNDN/ Báo cáo THSDHD

Tháng

- Chậm nhất  là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Quý

- Chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Năm

- Chậm nhất ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

Từng lần phát sinh

- Chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ quyết toán năm

- Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Hồ sơ quyết toán đối với trường hợp DN chia tách,hợp nhất, sát nhập, giải thể

- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định

 

Lưu ý: từ quý 4/2014 trở đi, không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính mà chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính nếu có phát sinh phải nộp. (Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC hiệu lực từ ngày 15/11/2014)

THỜI HẠN NỘP THUẾ là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế từng lần phát sinh, quý, quyết toán thuế.

Ngày cập nhật 20/06/2016 01:12:27 Tác giả: kimantax.com
Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa:

BACK TO TOP