Thuế

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 22/06/2016 04:44:12
Chính sách về hoàn thuế GTGT sẽ thay đổi từ 1/7/2016
Từ sau 1/7/2016, chỉ còn hai trường hợp được hoàn thuế GTGT và hàng mua bán trong nước sẽ chỉ còn được khấu trừ và tiếp tục khấu trừ chứ không được hoàn thuế Theo quy định sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, có đến 3 thay đổi quan trọng trong chính sách hoàn thuế GTGT, áp dụng ..
Ngày đăng tin : 27/06/2016 09:56:17
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT 106/2016/QH13 NGÀY 06/04/2016
KIM AN TAX xin cập nhật một số điểm mới của Luật sửa đổi các luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 như sau: - Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. - Bỏ quy định cơ sở kinh doanh (CSKD) được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được kh..

BACK TO TOP