Văn Bản Pháp Luật

Hiện:
Tìm theo:
Ngày đăng tin : 20/06/2016 01:12:47
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đăng ký và tránh các khoản tiền phạt không đáng có, doanh nghiệp sau khi mở tài khoản ngân hàng ban đầu hoặc bổ sung thêm tài khoản mới thì cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ đăng ký bao gồm như sau: 1. Thông báo tha..
Ngày đăng tin : 01/06/2016 10:54:04
Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nêu có sô thuê GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thảng (đối với trường h..
Ngày đăng tin : 22/06/2016 04:44:12
Chính sách về hoàn thuế GTGT sẽ thay đổi từ 1/7/2016
Từ sau 1/7/2016, chỉ còn hai trường hợp được hoàn thuế GTGT và hàng mua bán trong nước sẽ chỉ còn được khấu trừ và tiếp tục khấu trừ chứ không được hoàn thuế Theo quy định sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, có đến 3 thay đổi quan trọng trong chính sách hoàn thuế GTGT, áp dụng ..
Ngày đăng tin : 27/06/2016 09:56:17
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT 106/2016/QH13 NGÀY 06/04/2016
KIM AN TAX xin cập nhật một số điểm mới của Luật sửa đổi các luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 như sau: - Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. - Bỏ quy định cơ sở kinh doanh (CSKD) được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được kh..

BACK TO TOP